Zajímavé odkazy 

WEB KNIHOVNY.CZ

www.knihovny.cz/

WEB KAMPANĚ "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"
celeceskoctedetem.cz/

WEB K PROJEKTU BOOKSTART "S knížkou do života"
www.sknizkoudozivota.cz/

OFICIÁLNÍ WEB OBECNÍHO ÚŘADU LITOBRATŘICE
www.obeclitobratrice.cz/

WEB O OBCI LITOBRATŘICE
www.litobratrice.cz/