Celé Česko čte dětem

Jsme součástí celorepublikové kampaně: Celé Česko čte dětem!
 
O co se jedná?
O podporu předčítání dětem..
 
Web kampaně:
 
 
Symbolická píseň: Budu jejich ochráncem
 
 
Proč?
Protože předčítání dětem je moc důležité!

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

 
Kdo nám fandí?

Celostátní kampaň a stejnojmennou organizaci podporuje více než 80 známých osobností ze světa kultury a sportu. Jsou to například: Zdeněk Svěrák, Alena Ježková, Barbora Špotáková, Jan Hřebejk, Petr Nárožný, Aneta Langerová, Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, skupiny Nebe, MIRAI a další.

 
A co může knihovna udělat?
2x menší čtení pro rodiče a děti
1x velké čtení pro širokou veřejnost, děti, rodiče, prarodiče s externí osobností
týden čtení - předčítání pohádek před usnutím v místní školce celý týden!
Proběhlé akce v roce 2022:
1. Sovíkovo putování - čtení pro děti MŠ - 14.1.2022
2. Noc s Andersenem - čtení s dětmi ZŠ - 1. - 2.4.2022
3. Velikonoční setkání s MŠ - čtení - 13.4.2022
4. Akce u Zajdy - hry, soutěže a čtení o tradicích Velikonoc - 16.4.2022 - pro veřejnost
5. Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou - 27.5.2022 .
6. Exkurze příměstského tábora Jiřice u Miroslavi, beseda o vzniku knih a čtení v knihovně -8.7.2022
7. Knižní piknik - 14.7.
 
Proběhlé akce v roce 2021:
1. malé čtení pohádek 3.8.2021
 
2. malé čtení pro předškoláky 11.8.2021
 
3. velké čtení - Knižní piknik 13.8.2021