Kulturní akce

 
Činností knihovny, kterou jsme zahájili v roce 2018, je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Veškeré upřesňující informace sdělujeme prostřednictvím webu, facebooku, místní vývěsky a rozhlasu.
 
Vzhledem k současně platné legislativě: "Účastí na našich akcích dáváte automaticky souhlas s fotografováním a použitím fotografií k propagaci Místní knihovny Litobratřice (web, facebook, tištěné dokumenty,..)."
 
Během roku 2018 se našich akcí zúčastnilo 112 lidí.
Během roku 2019 se našich akcí zúčastnilo 278 lidí.
Během roku 2020 se našich akcí zúčastnilo 139 lidí.
Během roku 2021 se našich akcí zúčastnilo 287 lidí.
Během roku 2022 se našich akcí zúčastnilo 935 lidí.
Během roku 2023 se našich akcí zúčastnilo 1310 lidí.
Děkujeme za účast!
 
Seznam akcí konaných v minulých letech najdete v záložce Archív knihovny.
 

Litobratřická mrňata

(v rámci projektu Bookstart a kampaně Celé Česko čte dětem, pro děti 0-3 roky)

1. setkání 22.2.2024

 

Knihovna Dětem

(Pro MŠ Litobratřice, děti 3-6 let)

8.1.2024 - Ptačí hodinka
15.2.2024 - Muzikohraní s Mgr. Danou Zouharovou
12.4.2024 - Planetárium Morava
 

Děti ZŠ

22. - 23.3.2024 - Noc s Andersenem
 

Velikonoce

30.3.2024 Velikonoční dílny pro celou rodinu

❈ Den dětí

 

❈ Knižní piknik

 

❈ Vítání občánků

 

❈ Halloweenská párty

 

❈ Vánoce