Kulturní akce

 
Činností knihovny, kterou jsme zahájili v roce 2018, je pořádání kulturních akcí v podobě kreativních dílniček a zajímavých besed.
Veškeré upřesňující informace budou včas sděleny prostřednictvím webu, facebooku, místní vývěsky a rozhlasu.
 
Vzhledem k současně platné legislativě: "Účastí na našich kulturních akcích dáváte automaticky souhlas s fotografováním a použitím fotografií k propagaci Místní knihovny Litobratřice (web, facebook, tištěné dokumenty,..)."
 
Během roku 2018 se našich akcí zúčastnilo 112 lidí. :)
Během roku 2019 se našich akcí zúčastnilo přibližně 278 lidí. :)
Děkujeme za účast!
 
Seznam akcí konaných v minulých najdete v záložce Archív knihovny.
 

Dílničky

Připravujeme:

 
Konkrétní termíny budou včas sděleny!