Kulturní akce

 
Činností knihovny, kterou jsme zahájili v roce 2018, je pořádání kulturních akcí v podobě kreativních dílniček a zajímavých besed.
Veškeré upřesňující informace budou včas sděleny prostřednictvím webu, facebooku, místní vývěsky a rozhlasu.
 
Vzhledem k současně platné legislativě: "Účastí na našich kulturních akcích dáváte automaticky souhlas s fotografováním a použitím fotografií k propagaci Místní knihovny Litobratřice (web, facebook, tištěné dokumenty,..)."
 
Během roku 2018 se našich akcí zúčastnilo 112 lidí.
Během roku 2019 se našich akcí zúčastnilo přibližně 278 lidí.
Během roku 2020 se našich akcí zúčastnilo 139 lidí.
Během srpna roku 2021 naše akce navštívilo 205 lidi!
Včetně listopadu 2022 naše akce navštívilo 866 lidí. :)
Děkujeme za účast!
 
Seznam akcí konaných v minulých letech najdete v záložce Archív knihovny.
 

 

Knihovna Dětem

 
7.1.2022 Ptačí hodinka
14.1.2022 Sovíkovo putování
6.3.2022 MDŽ, vystoupila MŠ, poté promítání, hraní v knihovně
12.4.2022 Zdobení obecního domečku - velikonoční dekorace
13.4.2022 Velikonoční setkání, čtení, tvoření
16.4.2022 Akce u Zajdy - hry, soutěže, čtení o tradicích, zdobení vajíček, perníků, pletení mrskaček
16.5.2022 Planetárium Morava
4.6.2022 zdobení domečku zvířata, hmyz, květiny
29.6.2022- loučení s předškoláky předání dárečků za obec
1.11.2022 - Halloweenská párty pro MŠ, opičí dráha, strašidelná chýše s pokladem, hraní v knihovně, Duo Waldini
6.12.2022 - Beseda s Jiřím Šanderou
9.12.2022 - Dílničky
 

Litobratřická mrňata

(v rámci projektu Bookstart a kampaně Celé Česko čte dětem)

14.4.2022 Velikonoční setkání, tvoření
18.5.2022 Setkání, tvoření a hraní
11.11.2022 Setkání, tvoření a hraní na sv. Martina
12.12.2022 Setkání, tvoření a hraní, vánoční

Děti ZŠ

1.4. - 2.4.2022 Noc s Andersenem
27.5.- 28.5.2022 - Nocování v knihovně, beseda s Jiřím Šanderou, Planetárium Morava
8.7.2022 - Exkurze pro Příměstský tábor Jiřice u Miroslavi
 

Ve spolupráci s Litobratřickými beruškami

6.3.2022 MDŽ
9.4.2022 Ukliďme Česko, Ukliďme Lopatov
4.6.2022 zdobení domečku pro děti
2.7.2022 Den dětí
28.10.2022 Halloweenská párty pro celou rodinu

Vítání občánků

30.4.2022 - obec přivítala 10 občánků
 

Knižní piknik

14.7.2022 od 14 hodin v areálu MŠ Litobratřice
 

Den dětí

2. července 2022 - Součástí programu bylo vystoupení: Dravci v letu a Příroda kolem nás, soutěže, dílničky, skákací hrad