Knihovna Dětem

 

Knihovna Dětem

Místní knihovna Litobratřice připravila projekt Knihovna Dětem, který probíhá od roku 2020 pro děti Mateřské školy Litobratřice.

Jedná se o zpestření výuky MŠ, které se koná v prostorách Kulturního a společenského centra Litobratřice č.p. 16.

Cílem je rozvoj kreativních dovedností a vědomostí všech dětí MŠ (obzvláště dětí v předškolním věku).

Děti na výuku dochází s kantory MŠ 1x měsíčně v dopoledních hodinách po řádné domluvě. (Výjimku tvořilo období Koronakrize.)

Projekt je financován z rozpočtu knihovny (tedy obce).

Vedoucí projektu je Mgr. Eliška Urbanová. Dotazy a připomínky můžete posílat na email: eliska.zichova@seznam.cz.

 

Pro rodiče dětí byla vytvořena soukromá skupina na facebooku, kde je činnost projektu komentována, je zde hodnocena práce dětí a rodiče mají k dispozici dokumentující fotografie a také nám posílají zpětnou vazbu a to, když se děti doma zmíní, jak se jim v knihovně líbilo.

 

Uskutečněné akce:

Akce v roce 2022

1. Ptačí hodinka - sčítání, přednáška

2. Sovíkovo putování - čtení

3. MDŽ - vystoupení pro místní ženy a hraní v knihovně

4. Zdobení domečku - Velikonoce

5. Velikonoční setkání v knihovně - kreativní tvoření a čtení

6. Akce u Zajdy - soutěžení, hry, tradice a povídání pro všechny děti

7. Planetárium Morava - unikátní promítání 16.5.2022

8. Zdobení domečku - zvířátka, hmyz, květiny 4.6. 2022

9. Děti navštívily domeček a přinesly další ozdoby 9.6.2022

10. Loučení s předškoláky - poděkování dětem za aktivity v projektu, pozvání do knihovny a předání dárků 29.6.2022

11. Dětský den - 2.7.2022, podpora bezpečnosti na silnicích - reflexní pásky s logem naší knihovny

12. Knižní piknik - čtení, hraní, dárečky 14.7.2022

13. Halloweenská párty - 1.11.2022 - pohybové aktivity v tělocvičně, strašidelná chýše s pokladem, hraní v knihovně, vystoupení kouzelníků Duo Waldini

 

Akce v roce 2021:

1. Předávání dárečků předškolákům 11.8.2021

2. Podzimní zdobení budovy

3. Beseda s paní spisovatelkou Petrou Martiškovou 11.10.2021

4. Beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 16.11.2021

5. Zdobení vánočního stromu na naší budově a hraní v tělocvičně

 

Akce v roce 2020

1. Sčítání ptáků na krmítkách (celorepubliková akce)  - přednáška o ptácích a jejich krmení (se spoustou ukázek a materiálů), pozorování ptáků z okna a poté také na zahradě MŠ, kdy si děti vyzkoušely dalekohledy. Poté byl vyplněn a odeslán protokol o sčítání ČSO.

 

2. Omalovánky pro školku

Z nakladatelsví Brašna jsme zakoupili 4 sady omalovánek, které mají za úkol procvičit s dětmi dny v týdnu. Tím, že každý den děti vymalují jeden obrázek a o víkendu je školka zamčená - což také omalovánka znázorňuje (aby děti získaly představu o pojmu víkend). Úkolem kantorů MŠ bylo každý den dětem omalovánky předkládat k vyplnění. Celkem se podařilo vyplnit 3 sady, tu 4. dostaly děti k vymalování domů. Na tuto činnost pak navazovalo přednáškové dopoledne promítání a povídání.

 

3. Promítání a povídaní (4.2.2020)

Probrali jsme:
- co je to den
- dny v týdnu
- měsíc
- názvy měsíců
- roční období

Pustili jsme několik naučných videí a také pohádky k tématu.

Děti se podívaly na nachystané předměty - měly je zařadit do ročního období a správně zařadit chybně umístěné předměty.

Na závěr si děti zaskákaly na písničky.

Na odpolední výuku ve školce byly předány 2 druhy pracovních listů k tématu roční období a počasí.

 

4. Opakovací setkání

Proběhlo 21.7.2020 v dopoledních hodinách, došlo 9 dětí z MŠ + 1 dítě předškolkové a 1 prvňáček

- děti malovaly postavu
- opakovali jsme části lidského těla
- hrály si v dětském koutku
- skládaly skládačku lidského těla
- vytvořily obraz pro Kulturní a společenské centrum (bude viset na chodbě)
- opakovali jsme barvičky a tvary
- řádili jsme v tělocvičně
- dětičky dostaly: čokošku, fruko a samolepky
- do školky předány 3 sady pracovních listů - k tématu člověk

Děti byly šikovné a spolupracovaly!

 

5. Beseda s muzejní pedagožkou Mgr. Monikou Mažárovou

24.9.2020 se děti MŠ Litobratřice těšily další akci v rámci projektu Knihovna Dětem.

Besedy se zúčastnilo 14 dětí MŠ plus jedno Litobratřické mrně.

Ze znojemského muzea nám dorazila muzejní pedagožka paní Mgr. Monika Mažárová, která dětem připravila a přednesla besedu o muzeu, historii, pravěku a o naší obci. Součástí besedy byla ukázka archeologických nálezů, zkoumání mincí s lupou a také tvoření. Při tvoření děti vyráběly vlastní knihu o Litobratřicích.

Beseda byla moc hezky připravena. Děkujeme paní Mažárové.

Dále musíme poděkovat Městské knihovně Znojmo - za financování této besedy!