Ceník služeb 

Se připravuje...

Nově  budou zavedeny pokuty za pozdní vrácení knih a za jejich poškození - poměrnou část z hodnoty knihy.
 

 

Internet zdarma